OpenCart: Chuyển tiếp địa chỉ URL không có www về có www

Hiện tại mình có một trang viết bằng OpenCart phiên bản 2.3.0.1 trong đó các URL trên trang web của mình đang chạy dưới địa chỉ không có tên miền phụ www. Bây giờ mình cần chuyển về các địa chỉ có www ở trước.

Ví dụ các URL dưới đây:

http://ten-mien.net/home.php
http://ten-mien.net/may-tinh/
http://ten-mien.net/lap-top-toshiba-core-i3-13-inch

sẽ được chuyển tiếp về địa chỉ URL tương ứng như sau:

http://www.ten-mien.net/home.php
http://www.ten-mien.net/may-tinh/
http://www.ten-mien.net/lap-top-toshiba-core-i3-13-inch

Muốn làm vậy thì mình cần phải cấu hình trong phần admin của OpenCart như thế nào?

1 Answer(s)

Linh Nguyễn Linh Nguyễn

Nếu bạn sử dụng Apache làm Web Server thì cách đơn giản nhất để chuyển tiếp URL không có www về có www đó là thiết lập tập tin .htaccess của Apache.

Thay vì thiết lập phần admin của OpenCart bạn chỉ cần thêm hai chỉ thị sau vào tập tin .htaccess.

# SEO URL Settings    
RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^ten-mien.net [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.ten-mien.net/$1 [L,R=301,NC]

Sau khi cập nhật tập tin trên thì Apache sẽ tự động thực hiện việc chuyển tiếp mà không cần phải khởi động lại.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion