Học PHP qua các hàm thông dụng

PHP là ngôn ngữ lập trình kịch bản được sử dụng rộng rãi để xây dựng các ứng dụng web chủ yếu là các web động có kết nối đến cơ sở dữ liệu.

Theo một thống kê mới đây thì trong số 10 triệu website lớn nhất thế giới thì có tới 80% trong số này sử dụng PHP. Điều này giải thích cho việc ngôn ngữ này thường xuyên luôn lọt trong top 10 ngôn ngữ lập trình có nhu cầu về tuyển dụng lập trình viên lớn nhất trên thế giới.

Các phần mềm làm web nổi tiếng dành cho những người không dành về lập trình như Wordpress, Magento, Shopify, Wix... đều được viết sử dụng PHP. Trang mạng xã hội lớn nhất thế giới Facebook và trang thương mại điện tử lớn nhất thế giới Amazon đều sử dụng PHP.

Mặc dù PHP được tạo ra với mục đích chính ban đầu là để làm web, tuy nhiên PHP cũng được sử dụng phổ biến để viết các đoạn script chạy độc lập trên server để thực hiện các công việc khác nhau.

Danh sách bài học

10 bình luận


Đăng bình luận