PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Trong PHP làm cách nào để khi người dùng truy cập vào một địa chỉ URL thì ngay lập tức sẽ được chuyển tiếp một địa chỉ URL khác mà không hiển thị bất cứ nội dung nào trên trang đó?

Ví dụ như khi người dùng truy cập trang cá nhân của người dùng khác thì mà người dùng này chưa đăng nhập thì sẽ được chuyển sang trang đăng nhập?

5 Answer(s)

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt

Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau:

<?php
header("Location: http://ten-mien.com/login.php");
die();

Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy cập vào một số trang nhất định bạn có thể viết mã lệnh như sau:

<?php
if (!$loggedIn) {
    header("Location: http://ten-mien.com/login.php");
    die();
}
// ... thông tin hiển thị dành cho user đã đăng nhập
Trúc Mai Trúc Mai

Bạn ơi biến $loggedIn gán bằng gì vậy bạn?

Hoàng Duy Hoàng Duy

Cái này thì tuỳ vào code của ứng dụng mà bạn sẽ viết code để kiểm tra ngừoi dùng đăng nhập hay chưa. Thường thì kiểm tra trong session của PHP.

Cao HN) Cao HN)

làm thế nào để mình chuyển người dùng sang trang khác đồng thời thông báo cho họ 1 đoạn thông báo như Js ạ

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Để chuyển tiếp người dùng sang trang khác bạn sử dụng [hàm header] trong PHP:

<?php
header("Location: http://example.net");
?>
Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Code vào vị trí nào cần thực hiện chuyển tiếp nhé bạn

Khá Plus Khá Plus

Hiện tại mình đang có đoạn code như hình dưới, nhưng không biết thêm đoạn code chuyển tiếp sang trang 2, trang 3.
Đoạn code của mình đây ạ, ai thêm đoạn code giúp
<?php
echo "<li class=''><a style='color:red;' href='?page=1'>".'Trang đầu'."</a> </li>";
for ($i=1; $i<=$total_pages; $i++) {
echo "<li class=''> <a style='color:red;' href='?page=".$i."'>".$i."</a></li>";
};
echo "<li class=''><a style='color:red;' href='?page=$total_pages'>".'Trang cuối'."</a></li>";
?> </div>

enter image description here

Nguyen C1800013 Nguyen C1800013

dsffsdfsdfdsf

  1. Blockquote
Content must be at least 100 characters

Related Discussion