PHP: Có nên dùng short open tag "<?= ?>" để echo dữ liệu

Trong khi phát triển một tính năng cho ứng dụng mình thấy có một bạn đồng nghiệp trong công ty sử dụng đoạn mã sau:

<a href="/products/<?=$product->id?>" title="<?=$product->name?>">
  <?=$product->name?>
</a>

Trước đây mình có từng đọc ở đâu đó không nên sử dụng short tags như trên mà nên sử dụng echo như sau:

<a href="/products/<?php echo $product->id;?>" title="<?php echo $product->name;?>">
  <?php echo $product->name;?>
</a>

Khi đưa ra ý kiến trên với đồng nghiệp thì bạn này không đồng ý và nói rằng cách viết trên ngắn hơn sẽ giúp mã lệnh dễ nhìn.

Theo mọi người thì có nên sử dụng thẻ short open tag <?= ?> như trên hay nên sử dụng <?php echo ?>?

1 Answer(s)

Văn Classical Văn Classical

Viết tắt có thể xảy ra lỗi trong một số trường hợp nếu cấu hình máy chủ không hỗ trợ khai báo tắt.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion