PHP: Kiểm tra kết nối tới database

Trong đoạn code của chương trình em kết nối với database sử dụng hàm mysqli_connect thấy có đoạn code sau:

$link = mysqli_connect("localhost", "redprope_user", "xxx", "bds1_db");
$query = "SELECT * FROM properties ORDER BY id DESC LIMIT 50";

if ($stmt = $mysqli->prepare($query)) {
...
}

Nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi như sau:

Warning: mysqli_connect() [function.mysqli_connect]: Access denied for user 'redprope_user'@'localhost' (using password: YES) in /home/redprope/public_html/pages/list_properties.php

Sau hai tiếng đồng hồ tìm nguyên nhân thì em phát hiện ra lỗi này xuất phát từ việc trước đó em đổi mật khẩu người dùng trên MySQL database mà lại quên không thay đổi trong code. Giờ nếu em muốn kiểm tra kết nối trước khi chạy đoạn code tiếp theo mà ngăn PHP hiển thị lỗi thì phải làm như thế nào vậy các bác?

Edit

2 Answer(s)

Trung Quân Trung Quân

Kiểm tra kết quả trả về từ hàm mysqli_connect() nếu giá trị trả về là FALSE thì có nghĩa là kết nối tới cơ sở dữ liệu gặp trục trặc:

$link = mysqli_connect("localhost", "redprope_user", "xxx", "bds1_db");
if (!$link) {
    die("Lỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu");
}

$query = "SELECT * FROM properties ORDER BY id DESC LIMIT 50";

if ($stmt = $mysqli->prepare($query)) {
...
}

Hoặc ngắn gọn hơn:

$link = mysqli_connect("localhost", "redprope_user", "xxx", "bds1_db") or die("Lỗi kết nối tới cơ sở dữ liệu");
// ...
Giao Sinh Giao Sinh

Web xenforo mình báo lỗi này nhưng ko biết bị lỗi gì
Not Found

The requested URL /admin.php was not found on this server.

Additionally, a 404 Not Found error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request

Content must be at least 100 characters

Related Discussion