PHP là viết tắt của từ gì

Khi đọc bài viết PHP là gì trên hoclaptrinh.org thì em thấy có đoạn giải thích như sau:

PHP là viết tắt của cụm từ Personal Home Page.

Nhưng bài viết giải thích trên Wikipedia thì lại thấy có đoạn giải thích như sau:

PHP là viết tắt của Hypertext Preprocessor

Nhưng hai từ Hypertext Preprocessor khi ghép lại thì sẽ thành HP hoặc HTP chứ sao lại ra được PHP?

Có sự nhầm lẫn nào ở đây không vậy các bác : ))

1 Answer(s)

Trung Quân Trung Quân

Ban đầu PHP được viết với mục đích tạo ra các website cá nhân nên nó là viết tắt của Personal Home Page.

Tuy nhiên sau đó cùng với sự phát triển mạnh mẽ của ngôn ngữ này thì PHP đã được dùng với nhiều mục đích khác nhau. Tạo ra các trang web doanh nghiệp, hệ quản tị nội dung (CMS), trang thương mại điện tử và thậm chí các trang mạng xã hội...

Lúc này cộng đồng PHP nhận thấy cần có sự thay đổi tên gọi của PHP để phản ánh đúng hơn mục đích sử dụng. Dựa trên chức năng của PHP được dùng như một chương trình để tạo ra trang HTML động nên cụm từ Hypertext Preprocessor được sử dụng. Lúc này PHP là từ viết tắt đệ quy bắt đầu đầu từ phía cuối. Do đó PHP được hình thành từ cách lấy chữ P (trong Preprocessor), H (trong Hypertext) và P (trong Preproceessor).

Content must be at least 100 characters

Related Discussion