Cài Đặt PECL Trên Ubuntu

PECL Là Gì

PECL (viết tắt của PHP Extension Community Library) là một kho chứa các phần mở rộng của PHP cung cấp các phần mở rộng dành cho PHP. Để tải về máy và cài đặt các phần mở rộng có trên PECL chúng ta cần sử dụng chương trình chạy trên cửa sổ dòng lệnh pecl.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt chương trình dòng lệnh pecl.

Lưu ý: Khi nói cài đặt PECL thì chúng ta ngầm hiểu rằng điều này có nghĩa là cài đặt chương trình dòng lệnh pecl.

Cài Đặt PECL

Trước khi cài đặt PECL trên máy tính chúng ta cần thực hiện việc cập nhật danh sách các phần mềm của hệ điều hành Ubuntu. Sử dụng cửa sổ dòng lệnh terminal và chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get update && sudo apt-get upgrade

Nhập vào Y và gõ Enter khi được yêu cầu xác nhận việc cập nhật.

Để có thể cài đặt PECL trên Ubuntu trước hết chúng ta cần cài đặt chương trình PEAR. Trên Ubuntu, PEAR có thể được cài đặt sử dụng chương trình APT. Mở cửa sổ dòng lệnh và chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install php-pear

Bạn sẽ được máy tính yêu cầu xác nhận việc cài đặt. Nhập vào Y và gõ phím Enter.

Tiếp theo bạn cần cài đặt gói thư viện phát triển dành cho PHP (PHP develoment package) để giúp máy tính có thể biên soạn được các mô-đun PHP.

Với PHP phiên bản 5.5 gói này có tên là php55-devel. Trường hợp bạn sử dụng phiên bản PHP khác bạn cần kiểm tra tên của gói thư viện bằng cách chạy câu lệnh:

$ sudo apt-cache search php | grep dev

Sau khi tìm kiếm được tên của gói phát triển PHP bạn mở cửa sổ dòng lệnh và chạy câu lệnh sau:

$ sudo apt-get install php5-dev

Thay php5-dev bằng tên của gói phát triển PHP tương ứng dành cho máy tính của bạn.

Kết thúc câu lệnh trên bạn đã có thể sử dụng chương trình dòng lệnh pecl để tải về và cài đặt phần mở rộng có trên kho thư viện PECL.

Để kiểm tra pecl đã được cài trên máy bạn sử dụng dòng lệnh:

$ pecl

Cài Đặt Phần Mở Rộng Trên PECL

Sau khi pecl được cài trên máy bạn có thể sử dụng chương trình này để cài đặt phần mở rộng có trên PECL. Việc cài đặt được thực hiện khá đơn giản sử dụng cửa sổ dòng lệnh terminal:

$ sudo pecl install extension_name

Thay extension_name ở câu lệnh trên bằng tên của phần mở rộng bạn muốn cài đặt. Ví dụ sau đây sử dụng chương trình pecl để cài đặt phần mở rộng Xdebug:

$ sudo pecl instal xdebug
Content must not be empty

Related Tutorial