PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

Phím tắt để đóng một tập tin đang mở trong PHPStorm là phím nào vậy, mọi người help em với ạ. Hỏi câu này hơi cơ bản nhưng do em mới chuyển từ Netbeans sang sử dụng PHPStorm nên không quen với phím tắt bên này.

2 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Đối với những ai dùng hệ điều hành Mac OS thì tham khảo hướng dẫn sau để thiết lập phím tắt đóng tập tin cho PHPStorm:

Vào Preferences chọn Keymap Chọn Main Menu -> Window -> Editor Tabs -> Close. Sau đó bấm tổ hợp phím tắt bạn muốn sử dụng và lưu cài đặt.

Minh Phạm Minh Phạm

Trên Windows và Linux bạn sử dụng phím tắt Ctrl + F4. Trên Mac OS X bạn cần thiết lập keyboard mapping.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion