PostgreSQL: FATAL: database “username” does not exist

Sau khi cài đặt PostgreSQL xong, mình chạy câu lệnh psql như trong bài hướng dẫn để kết nối tới database thì gặp phải lỗi như sau:

FATAL: database “huynhtony” does not exist

Mình có search google và thử lại với câu lệnh psql -U postgresql nhưng vẫn bị lỗi tương tự. Mong nhận được hỗ trợ từ các mem để mình có thể fix được lỗi trên!

1 Answer(s)

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Lỗi trên là do postgres mặc định hiểu database bạn muốn kết nối trùng với tên user bạn đang sử dụng để chạy câu lệnh psql.

Để khắc phục lỗi này bạn có thể chỉ rõ tên database bạn muốn kết nối sử dụng option -d ví dụ:

psql  -U postgresql -d postgresql

Hoặc để chắc chắn hơn nữa bạn đăng nhập vào người dùng postgres và chạy câu lệnh psql sau đó:

sudo -u postgres psql

Với cách thứ 2 này thì bạn không cần phải chọn trước một database có trên server để kết nối.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion