Python Cơ Bản

Python là một ngôn ngữ lập trình đa mục đích (general purpose programming language). Chúng được sử dụng ở trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tính toán thống kê, tài chính ngân hàng hay dùng để giải các thuật toán phức tạp trong nghiên cứu khoa học... Python cũng có thể được sử dụng để viết các phần mềm chạy trên máy tính cá nhân, máy chủ hoặc dùng để viết ứng dụng website, game...

Trong khoá học này chúng ta sẽ tìm hiểu những thành phần cơ bản nhất của Python từ đó bạn có thể viết cho mình các phần mềm phức tạp hơn dựa trên những kiến thức nền tảng này.

Danh sách bài học

10 bình luận


Đăng bình luận