React - Lỗi: Uncaught TypeError: React.findDOMNode is not a function

Chào mọi người,

Em đang làm theo hướng dẫn trên mạng để làm một app có các tính năng CRUD (thêm, sửa, xóa) sử dụng React. Nhưng khi tới phần update dữ liệu của record thì gặp phải lỗi:

Uncaught TypeError: React.findDOMNode is not a function

Code trong component thực hiện việc update của em:

 handleEdit: (e) ->
  e.preventDefault()
  data =
   title: React.findDOMNode(@refs.title).value
   date: React.findDOMNode(@refs.date).value
   amount: React.findDOMNode(@refs.amount).value

Ảnh chụp màn hình console của Chrome:

Lỗi: Uncaught TypeError: React.findDOMNode is not a function

Bác nào biết cách fix lỗi trên không chỉ giùm em với ạ?

2 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Phiên bản mới của React tách biệt giữa hai thư việ React và ReactDOM (dùng để tương tác với DOM Document).

Do đó nếu bạn sử dụng phiên bản mới này thì bạn cần sử dụng ReactDom thay vì React:

 ReactDOM.findDOMNode(component)
Bao Tran Bao Tran

Bạn thử thay bằng ReactDOM.findDOMNode(component) xem có được không?
React Docs

Content must be at least 100 characters

Related Discussion