React Native sắp hết thời

Gần đây em thấy trên Twitter đang rộ vụ Facebook đang dần loại bỏ React Native ra khỏi ứng dụng chính Facebook app của công ty này. Facebook là công ty chính đứng đằng sau quá trình phát triển của React Native nhưng lại quyết định không dùng nó, phải chăng React Native sắp hết thời?

Thành Nguyễn Thành Nguyễn

reactnative đang trong quá trình phát triển, bạn có thể thấy 1 số version bị lỗi, so với dạng hybird như react-native hay phonegap , mới nhất là Flutter thì react-native vẫn có chỗ đứng,
nhưng để các ông lớn như Airbnb có thể tự control được thì react-native cần có thêm thời gian để phát triển
so với những thằng theo dạng Hybird thì Flutter là mới nhất và về sức cạnh tranh về phát triển giao diện còn đang yếu so với mấy ông anh của mình

1 Answer(s)

Thành Nguyễn Thành Nguyễn

reactnative đang trong quá trình phát triển, bạn có thể thấy 1 số version bị lỗi, so với dạng hybird như react-native hay phonegap , mới nhất là Flutter thì react-native vẫn có chỗ đứng,
nhưng để các ông lớn như Airbnb có thể tự control được thì react-native cần có thêm thời gian để phát triển
so với những thằng theo dạng Hybird thì Flutter là mới nhất và về sức cạnh tranh về phát triển giao diện còn đang yếu so với mấy ông anh của mình

Content must be at least 100 characters

Related Discussion