Giới Thiệu

Ruby Là Gì

Ruby là ngôn ngữ lập trình kịch bản hướng đối tượng được sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau như dùng xây dựng các ứng dụng web, desktop, quản lý máy chủ... Ruby được viết vào năm 1993 bởi Yukihiro Matsumoto dựa trên ngôn ngữ lập trình Smalltalk tuy nhiên có cú pháp trong sáng và đơn giản hơn rất nhiều so với Smalltalk.

Ruby là ngôn ngữ lập trình kịch bản vì mã lệnh của Ruby có thể chạy trực tiếp bởi máy tính mà không cần phải biên soạn thành một tệp thực thi (tệp tin .exe trên Windows hay tệp tin binary trên Linux).

puts 3 + 2

Chạy

Ruby là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng (object oriented) và mọi thứ trong Ruby đều là một đối tượng ngay cả một chuỗi đơn giản:

myStr = String.new("RUBY IS SEXY")
puts myStr.downcase

Chạy

Yêu Cầu

Khóa học này dành cho các những người mới bắt đầu nên người học không nhất thiết cần phải có kiến thức hay kinh nghiệm nào về lập trình tuy nhiên việc bạn đã từng làm quen với các ngôn ngữ khác sẽ giúp bạn học ngôn ngữ này một cách nhanh hơn.

Mỗi bài học sẽ có các đoạn code ví dụ minh họa và để giúp người học dễ dàng hình dung chúng tôi thiết kế chức năng chạy code trực tiếp trên website bạn có thể bấm nút Chạy đặt dưới mỗi đoạn code ví dụ để xem kết quả thực thi đoạn code đó. Ví dụ:

puts 3 + 2

Chạy

Trường hợp bạn muốn cài đặt Ruby trên máy tính cá nhân để thực thi các đoạn mã này thì bạn có thể tham khảo bài học tiếp theo đây.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tutorial