2 Answer(s)

Nguyễn Duy Nguyễn Duy

Rất khó để so sánh vì Ruby và PHP chủ yếu được dùng để viết các ứng dụng web ngược lại Java ngoài việc được sử dụng để tạo các ứng dụng web (nổi tiếng với Spring) thì còn có thể được sử dụng để tạo Game hay ứng dụng chạy trên trên Android.

hien minh hien minh

Theo như mình được biết thì java có tốc độ xử lý trên server nhanh hơn PHP và Ruby.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion