Ruby on Rails và Ruby nên học cái nào trước?

Ở trên lớp em được khuyên nên học Ruby trước khi đào sâu vào học Ruby on Rails vì phía sau Ruby on Rails là ngôn ngữ lập trình Ruby.

Tuy nhiên khi em đọc một tài liệu hướng dẫn về Ruby on Rails thì tác giả nói rằng có thể học Ruby on Rails dù chưa có nhiều kinh nghiệm về Ruby. Theo kinh nghiêmj của các bác thì nên học thằng nào trước ạ?

1 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Ruby là ngôn ngữ đa mục đích (general purpose programing language) trong khi đó Ruby on Rails lại là một web framework. Do đó Ruby on Rails chỉ sử dụng một số tính năng cần thiết trong Ruby.

Do đó nếu bạn có kiến thức về lập trình trước đó thì bạn có thể học Ruby on Rails và tìm hiểu dần về Ruby trong quá trình học.

Hầu hết các sách dạy về Ruby on Rails đều có một phần hướng dẫn để người học có hiểu biết cơ bản về Ruby (đủ để làm quen với Rails).

Tất nhiên bạn có thể kiếm một cuốn sách về Ruby và đọc hết trước khi học Ruby on Rails, điều này là rất tốt. Tuy nhiên theo kinh nghiệm của bản thân mình thì nếu mục đích của bạn là tiếp cận với Ruby on Rails thì cách này không hiệu quả vì như đã nói ở trên Ruby là một ngôn ngữ đa mục đích với rất nhiều tính năng bạn cũng không cần phải biết mà vẫn có thể làm quen với Rails.

Ngoài ra Ruby on Rails là một web framework dễ tiếp cận ngay cả với những người mới học. Do đó bạn cũng không cần phải thành thạo Ruby mã vẫn có thể thành thạo được Ruby on Rails.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion