Server và Hosting khác nhau như thế nào?

Đọc xong bài viết giải thích về web server là gì thì em cũng đã được web server với server khác nhau như thế nào rồi nhưng giờ lại thấy nhiều sách dùng thuật ngữ là hosting thay cho server. Ví dụ như họ viết web hosting thay vì web server.

Một số lại chỉ viết web host hay host thôi bỏ đuôi ing đằng sau đi. Tóm lại là 1 thuật ngữ server thôi mà lại thấy có nhiều cách gọi khác nhau nên không biết chúng đều là một hay có sự khác nhau nào ở đây không vậy các bác?

3 Answer(s)

Lê Trung Lê Trung

Server là máy chủ (phần cứng), hosting là dịch vụ sử dụng máy chủ để lưu trữ các tập tin, tài nguyên.

Tino Design Tino Design

Thực ra server và hosting chúng đều giống nhau vì hosting được chia ra từ một máy chủ (server) một máy chủ mà các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ hosting giá rẻ hiện nay trên thị trường họ không chỉ sử dụng đơn thuần một máy chủ mà chia nhỏ cái máy chủ đó ra thành nhiều gói khác nhau nhằm bán cho nhiều người sử dụng. Vì nhu cầu để mua máy chủ hiện nay thì chỉ có các doanh nghiệp mới cần thôi còn bình thường học tập hay cửa hàng nhỏ thì cứ gói hosting là vừa phải rồi không cần phải mua cả cái server chi cho tốn kém.

Phan Quang Phan Quang

Server là 1 cái máy tính (hoặc hệ thống máy tính) được đặt đâu đó ngoài kia.

Hosting là 1 cái thư mục (hoặc ổ đĩa) nằm trong máy server.

Bạn deploy ứng dụng tức là bạn copy sản phẩm bỏ vào cái thư mục hosting đó.

Khái niệm server và hosting có thể hiểu đơn giản là vậy, nó còn khác
nhau đối với hệ điều hành và ngôn ngữ (framework) được sử dụng.

Trong 1 ứng dụng web thì chia làm 2 phần: ClientServer. Client chỉ front-end, tức là web browser. Server chỉ back-end, tức là framework được sử dụng để viết ứng dụng.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion