So sánh ngày tháng trên CSDL MySQL từ PHP

Mọi người cho mình hỏi. Mình lưu ngày sinh theo kiểu datetime trong MySql. Mình cần tìm những học viên nhập học nằm giữa hai khoảng mốc thời gian khác nhau. Trong PHP mình dùng đoạn code để tạo câu truy vấn SQL như sau:

$sql .= " WHERE `start_date` >= '21/09/2010' AND `start_date` <='21/09/2015' ;";

Nhưng khi chạy thì không ra kết quả đúng. Mọi người biết cách nào để so sánh trong trường hợp này thì chỉ dùm mình với. Cám ơn mọi người.

1 Câu Trả Lời

lê long lê long

DATE_FORMAT(start_date, '%Y-%c-%d') >= '21-09-2010'

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan