Leaderboard ads banner

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Trên máy em có một tập tin hello.py với nội dung sau:

myString = "Xin chào thế giới!"
print myString.title()

Nhưng khi chạy file này với python hello.py thì gặp phải lỗi sau:

  File "hello.py", line 1
SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared; see http://python.org/dev/peps/pep-0263/ for details

Các bác cho em hỏi cách fix lỗi trên như thế nào?

Phiên bản Python em sử dụng 2.7.13.

File hello.py:

hello.py - SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Nội dung lỗi hello.py:

hello.py - SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

1 Câu Trả Lời

Hoàng Tùng Hoàng Tùng

Bạn cần thêm dòng comment để thiết lập kiểu encoding cho tập tin, dòng comment này cần được vào đầu dòng như sau:

# -*- coding: utf-8 -*-
myString = "Xin chào thế giới"
print myString.title()

P/S: Nếu hết lỗi thì upvote giùm mình nhé!

Khoa Nguyễn Khoa Nguyễn

Không được bạn ơi.. nhưng sao lại để coding: utf-8 sau dấu # .. làm sao nó có tác dụng???

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan