Tại sao lại cần phải dùng thẻ DOCTYPE

Em có tham khảo bài hướng dẫn về thẻ <DOCTYPE> trong khoá học HTML Cho Người Mới Bắt Đầu nhưng mà vẫn chưa hiểu thẻ DOCTYPE có tác dụng gì trong HTML. Em có thử tạo trang HTML mà không có thẻ này như sau:

<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
</head>
<body>
<h1>Trang này không sử dụng thẻ DOCTYPE</h1>
</body>
</html>

Và sau đó mở trang trên trình duyệt thì thấy vẫn chạy bình thường không vấn đề gì.

Các bác ai biết giải thích giúp em tại sao trong HTML lại quy định cần phải sử dụng thẻ này ạ?

1 Answer(s)

Phan Quang Phan Quang

doctype không phải là 1 thẻ html, nó là thẻ để chỉ định cho browser biết phiên bản html đang được sử dụng để render ra.

Ví dụ:

<!doctype html> ==> render document theo chuẩn html5

<!doctype HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd"> ==> render document theo chuẩn html4.01

Nếu không có thẻ doctype, browser sẽ sử quirk mode để render, có thể kể 1 vài ảnh hưởng như:

  • Không xác định được 1 số thẻ html trong các phiên bản mới hơn.
  • Không sử dụng được một số thuộc tính (attribute) cho thẻ.
  • ...

Tóm lại: luôn luôn nên sử dụng thẻ doctype trong html document.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion