Tạo Blog Với Ruby on Rails

Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách cài đặt Ruby on Rails và sau đó tạo một blog sử dụng Ruby on Rails.

Yêu Cầu

Vì Ruby on Rails được xây dựng dựa trên Ruby nên để làm theo hướng dẫn trong bài viết này, máy tính của bạn cần phải được cài đặt Ruby. Ngoài ra, máy tính bạn cũng cần phải có Ruby Gems là chương trình để quản lý các gói package của Ruby và SQLite để làm cơ sở lưu trữ dữ liệu. Đầu tiên bạn cần phải chắc chắn rằng máy tính của mình đáp ứng đủ yêu cầu để có thể cài đặt Ruby on Rails và sử dụng nó. Để kiểm tra phiên bản Ruby đang sử dụng bạn chạy câu lệnh sau trên cửa sổ shell:

$ ruby -v
ruby 2.0.0p353

Với các phiên bản Ruby từ 1.9 trở lên thì thông thường chương trình Ruby Gems đã có sẵn trên máy tính sau khi bạn cài đặt Ruby. Để kiểm tra lại xem Ruby Gems được cài đặt hay chưa bạn chạy câu lệnh sau:

$ gem -v
2.0.14

Ở trên 2.0.14 là phiên bản của Ruby Gems được cài đặt trên máy tính của tôi. Nếu máy tính bạn chưa có Ruby Gems bạn có thể tải về bản cài đặt Ruby Gems. Sau khi giải nén tập tin tải về bạn mở cửa sổ dòng lệnh và cd tới thư mục đã giải nén và chạy câu lệnh ruby setup.rb để tiến hành cài đặt.

Hầu hết các bản phân phối Linux Distribution đều đã có sẵn chương trình SQLite. Tuy nhiên bạn vẫn cần phải kiểm tra xem liệu máy tính đã có nó hay chưa:

$ sqlite3 --version

Câu lệnh trên sẽ trả về phiên bản SQLite mà bạn đã cài đặt.

Cài Đặt Ruby on Rails

Việc cài đặt Rails khá đơn giản bạn có thể hoàn tất chỉ sau một câu lệnh:

$ gem install rails

Sẽ mất khoảng vài phút (tuỳ vào tốc độ internet mà bạn đang sử dụng) để chương trình Ruby Gems có thể hoàn tất việc tải về Rails và cài đặt trên hệ thống. Sau khi quá trình cài đặt kết thúc bạn có thể kiểm tra phiên bản nào của Rails đã được cài đặt bằng cách chạy câu lệnh sau (trên shell):

$ rails --version

Khi Rails được cài đặt trên máy tính, bạn có thể sử dụng câu lệnh rails trên cửa sổ shell để thực hiện nhiều task khác nhau. Một trong các nhiệm vụ mà câu lệnh rails cung cấp là tạo một blog với chỉ một dòng lệnh trên shell.

Tạo Ứng Dụng Blog

Với Rails đã được cài trên máy tính thì bây giờ bạn có thể tạo ứng dụng blog sử dụng câu lệnh sau:

$ rails new my_blog

Câu lệnh rails new trên với options (tuỳ chọn) truyền vào là my_blog sẽ tạo ra một ứng dụng blog và đặt toàn bộ tập tin cũng như thư mục của ứng dụng blog này trong thư mục có tên là my_blog. Để xem trợ giúp về các options có trong rails new bạn chạy câu lệnh sau:

$ rails new -h

Khởi Động Server

Ở trên chúng ta đã tạo ra ứng dụng blog sử dụng câu lệnh rails new chứa các tập tin và thư mục khác nhau. Tuy nhiên ứng dụng chưa thể chạy được nếu như chúng ta chưa khởi động Web Server cho nó. Ruby on Rails mặc định không sử dụng Apache Webserver giống như PHP mà thay vào đó nó cung cấp cho bạn WEBrick và chúng ta có thể sử dụng WEBrick để khởi chạy ứng dụng. Trước tiên chúng ta cần phải chuyển vào thư mục my_blog trên cửa sổ dòng lệnh:

$ cd my_blog

Và để bắt đầu chạy ứng dụng blog bằng WEBrick webserver bạn chạy câu lệnh sau:

$ bin/rails server

WEBrick sẽ chạy ứng dụng trên sử dụng cổng 3000 và bạn có thể xem ứng dụng mới tạo ra bằng cách truy cập vào địa chỉ http://localhost:30000.

Chạy ứng dụng Ruby on Rails sử dụng WEBrick

Bạn sẽ thấy một ứng dụng blog đơn giản hiển thị trên trình duyệt như trên. Như vậy tới đây bạn đã kết thúc việc cài đặt và sử dụng Ruby on Rails để tạo một blog đơn giản. Trong các bài viết tiếp theo tôi sẽ hướng dẫn cách tạo ra các trang HTML tĩnh sử dụng câu lệnh rails.

1 Bình Luận

Phu Nguyen Phu Nguyen

林さん

Content must not be empty

Related Blog