2 Câu Trả Lời

Bob Bùi Bob Bùi

Bạn có thể nghiên cứu Sphinx4 nhé, tham khảo thông tin ở đây.

Ở Việt nam cũng có 1 số nhóm xây dựng từ điển tiếng Việt cho Sphinx4 với số lượng từ khá là lớn, bạn có thể tìm để xin/mua hoặc tự xây dựng bộ từ điển cho mình rồi cấu hình là xong con ong.

Lê Chương Lê Chương

Đây là 1 tutorial cho bạn:
https://www.tutorialspoint.com/android/android_text_to_speech.htm

Nhưng theo mình biết thì do có nhiều TTS engine khác nhau, có cái hỗ trợ tiếng việt có cái không (của google thì hỗ trợ tiếng việt), và việc config sử dụng engine nào thì lại phải vào setting của thiết bị để làm (config bằng cơm). Nên nếu cài đặt xong mà ko đọc được text tiếng Việt hoặc có Exception thì vào setting mà config lại TTS engine nhé :D

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan