Leaderboard ads banner

Thắc mắc ví dụ

Ở ví dụ phép gắn giá trị:

a = 5
a += 3
print a # 8
a -= 2
print a #7

Đáng lẽ dòng

a -= 2
print a 

phải bằng 6 chứ nhỉ @@

2 Câu Trả Lời

Chinh Vu Chinh Vu

Mình ko hiểu sao các ví dụ trên trang ở chỗ print a là ko có dấu ngoặc đơn nhưng cop về máy mình chạy trên sublime text thì phải có ngoặc
Vậy là do máy mình hay do code trên trang thiếu?

Thu Thủy Thu Thủy

Tuỳ vào phiên bản Python bạn dùng, Python 2 thì cần còn Python 3 thì không

Lê Trung Lê Trung

Cảm ơn bạn rất nhiều! Nội dung của bài viết và đoạn code ví dụ đã được cập nhật.

Nội dung tối thiểu 100 ký tự

Câu Hỏi Liên Quan