Thuật Ngữ Lập Trình

Hướng dẫn này bao gồm các bài học giải thích về các thuật ngữ sử dụng phổ biến trong lập trình. Bạn có thể coi đây như là một cuốn từ điển để có thể tra cứu cho thuật ngữ nào bạn chưa hiểu rõ thay vì phải đọc từ trên xuống dưới.

Thuật ngữ trong lập trình

Nội dung các bài học được viết theo cách đơn giản nhất có thể để cho những ai mới bắt đầu học về lập trình cũng có thể hiểu. Tuy nhiên với một số thuật ngữ nâng cao sẽ đòi hỏi bạn cần có một số kiến nhất định, trường hợp này chúng tôi sẽ để chú thích trong bài học.

Trong trường hợp đọc xong giải thích mà vẫn chưa hiểu hoặc không tìm thấy thuật ngữ mà bạn đang thắc mắc thì bạn có thể yêu cầu giải thích bằng việc đặt câu hỏi.

1 Bình Luận

toán huy toán huy

cho em hỏi thread trong lập trình có nghãi gì ạ

Content must not be empty

Related Tutorial