Internet of Things

Internet of Things Là Gì

Internet of Things (hay IoT) là là một mạng lưới bao gồm các thiết bị phần cứng (như máy tính, điện thoại, tivi...), các thiết bị vận tải (như ô tô thông minh), các thiết bị thông minh sử dụng trong nhà (điều hoà thông minh, thiết bị đo nhiệt độ...) được liên kết với nhau thông qua mạng internet và có thể kết nối và giao tiếp (hay truyền tải dữ liệu) được với nhau.

Mỗi một thiết bị trong mạng lưới Internet of Things (hay a thing) được coi là một thực thể độc lập và có thể thực hiện hai chức năng:

  • Kết nối được với các thực thể khác trong mạng lưới thông qua internet: Nếu một thực thể không có chức năng này thì chúng sẽ không nằm trong mạng lưới IoT.
  • Giao tiếp (hay truyền tải dữ liệu): Ví dụ như thiết bị đo nhiệt độ có thể gửi một cảnh báo tới máy điều hoà thông minh khi nhiệt độ giảm xuống thấp để thiết bị này có thể tự điều chỉnh được nhiệt độ.

Ví Dụ Về Internet of Things

Một ví dụ đơn giản về IoT đó là một nhà máy sản xuất ô-tô của hãng Nissan, mà ở đó các thiết bị tự động (các robot) có thể làm việc mà không cần sự can thiệp của con người.

Dây chuyền sản xuất tự động của Nissan

Các robot này giống như các thực thể với các chức năng riêng nhưng tất cả được kết nối với nhau thông qua mạng internet và có thể giao tiếp được với nhau.

Content must not be empty

Related Tutorial