MVC (Model - View - Controller)

MVC Là Gì

MVC là một kiểu mẫu kiến trúc phần mềm trong đó một ứng dụng sẽ được phân thành 3 thành phần khác nhau bao gồm Model, View và Controller. Mỗi thành phần có các chức năng riêng tuy nhiên cả 3 thành phần này có mỗi quan hệ tương hỗ lẫn nhau.

View

View có chức năng thực hiện các tác vụ liên quan tới việc hiển thị (văn bản, hình ảnh...) trong ứng dụng.

Model

Model có chức năng thực hiện các tác vụ liên quan tới việc xử lý dữ liệu trong ứng dụng ví dụ như chèn dữ liệu vào bảng trên database, xoá dữ liệu, chỉnh sửa dữ liệu..

Tuy nhiên bạn không bắt buộc phải có database thì mới sử dụng model, trong nhiều trường hợp model xử lý dữ liệu mà không cần tới database ví dụ lưu trữ trong RAM.

Controller

Controller có chức năng thực hiện các tác vụ liên quan tới xử lý các logic xác định luồng chạy của ứng dụng (hay còn gọi là business logic của ứng dụng).

Ví Dụ Về MVC

Để hiểu rõ hơn về MVC chúng ta tham khảo một ví dụ đơn giản của việc ứng dụng mô hình thiết kế MVC đó là một chiếc Tivi.

Khi bạn sử dụng Tivi thì việc quen thuộc mà bạn làm đó là sử dụng điều khiển từ xa (remote) để mở Tivi hoặc chuyển kênh. Chiếc remote này đóng vai trong như một controller dùng để điều khiển (control) hoạt động của Tivi.

Ăng-ten, chip và các linh kiện điện tử khác trong Tivi thực hiện các tác vụ như lấy dữ liệu từ (hình ảnh, âm thanh) của kênh bạn muốn xem.

Cuối cùng màn hình Tivi đóng vai trong là tầng View thực hiện việc hiển thị dữ liệu.

Content must not be empty

Related Tutorial