Máy Chủ

Máy Chủ Là Gì

Máy Chủ (hay server) là một máy tính được sử dụng để cung cấp tài nguyên hoặc dịch vụ cho nhiều máy tính khác trong cùng một mạng.

Các máy tính sử dụng tài nguyên (hoặc dịch vụ) được chia sẻ này được gọi là máy khách và có thể kết nối đến máy chủ thông qua mạng nội bộ (Local Area Network), hoặc các mạng WAN (Wide Area Network) như mạng của một doanh nghiệp sử dụng cho các văn phòng nằm ở các lầu khác nhau trong cùng một toà nhà hoặc mạng Internet.

Ví Dụ Về Máy Chủ

Một máy chủ đơn giản có thể kể đến như máy in trong một tiệm photocopy với nhiều máy tính khác nhau. Bạn để ý các tiệm photo thường sẽ sử dụng một máy in cho tất cả các máy tính trong tiệm thay vì mỗi máy tính được trang bị một máy in riêng. Cách làm này sẽ giảm chi phí cho tiệm mà vẫn đạt được hiệu suất sử dụng cao vì rất hiếm khi tất cả các máy tính đều cần in văn bản cùng một lúc. Chiếc máy in lúc này cung cấp tài nguyên là dịch vụ in ấn và dịch vụ này được sử dụng chung bởi nhiều máy tính khác.

Như vậy một máy chủ không nhất thiết phải kết nối với mạng Internet mặc dù thông thường thì phần lớn các máy chủ đều có kết nối với internet.

Các Loại Máy Chủ

Tuỳ vào dịch vụ cung cấp cũng như phạm vi cung cấp dịch vụ thì máy chủ có thể phân chia thành nhiều loại khác nhau.

Có các máy chủ chuyên thực hiện việc in ấn thường phục vụ trong phạm vi của mạng LAN. Có các máy chủ thì chuyên thực hiện việc gửi email hoặc chuyên dùng để lưu trữ dữ liệu (hình ảnh, văn bản...)... và có thể cung cấp tài nguyên (dịch vụ) cho tất cả các máy tính trên intenret.

Trường hợp máy chủ được sử dụng để cung cấp tài nguyên cho các máy khác trên phạm vi internet (ví dụ như máy chủ phục vụ trang mạng xã hội Facebook hoặc trang tìm kiếm Google) thì chúng thường có công suất lớn và hoạt động liên tục 24h/ngày và được đặt trong các phòng máy để bảo quản. Các phòng máy này có các điều kiện đặt biệt để duy trì hoạt động của máy chủ như thường có nhiệt độ thấp, được vệ sinh thường xuyên nên có rất ít bụi...

Content must not be empty

Related Tutorial