Ngôn Ngữ Lập Trình

Ngôn ngữ lập trình Là Gì

Ngôn ngữ lập trình là một loại ngôn ngữ đặc biệt được thiết kế để giúp các lập trình viên có thể dựa trên đó viết các chỉ dẫn để máy tính thực hiện một hoặc nhiều tác vụ cho trước.

Ngôn ngữ lập trình định nghĩa một bộ các quy tắc viết mã lệnh (còn gọi là cú pháp) để lập trình viên có thể dựa vào đó viết các chỉ dẫn thực hiện các tác vụ cụ thể cho máy tính. Các ngôn ngữ lập trình khác nhau có các quy tắc riêng khác nhau.

Ví dụ với ngôn ngữ PHP để hiển thị một thông báo ra về năm hiện tại màn hình chúng ta có thể viết như sau:

echo "Xin chào!";

Đối với ngôn ngữ Ruby chúng ta lại sử dụng cú pháp khác:

puts("Xin chào!");

Tại Sao Có Nhiều Ngôn Ngữ Lập Trình

Lý do có nhiều ngôn ngữ lập trình là bởi vì mỗi ngôn ngữ lập trình thường được thiết kế để phục vụ các mục đích (porpose) khác nhau. Ví dụ như một số ngôn ngữ được thiết kế để thực hiện các tác vụ về thống kê mô tả, chạy các phân tích, hay nói cách khác các tác vụ có tính học thuật. Trong khi đó một số ngôn ngữ được thiết kế để viết lập trình các trang web, một số khác thì để lập trình ứng dụng mobile...

General Purpose Programming Language

Một số ngôn ngữ có thể sử dụng cho tất cả các mục đích được gọi là ngôn ngữ đa mục đích (general purpose pgoramming language).

Các ngôn ngữ đa mục đích phổ biến được dùng hiện nay có thể kể đến đó là C, C++, Java, Python, Ruby, PHP, Objective-C...

Ngôn Ngữ Kịch Bản và Ngôn Ngữ Biên Soạn

Phân theo cách một chương trình phần mềm được viết sử dụng một ngôn ngữ lập trình được chạy như thế nào thì chúng ta có thể phân chia ngôn ngữ lập trình theo hai nhánh khác nhau:

  • Ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language): ứng dụng phần mềm (còn gọi là chương trình phần mềm) viết với những ngôn ngữ dạng này có thể được chạy trực tiếp mà không cần một quá trình trung gian chuyển tiếp mã lệnh của chương trình về mã máy (chỉ gồm các số 0 và 1).
  • Ngôn ngữ lập trình biên soạn (compiled language): ứng dụng phần mềm viết với những ngôn ngữ dạng này cần được chuyển tiếp (hay biên soạn tiếng anh là compiled) về mã máy trước khi được máy tính chạy.

Các ngôn ngữ lập trình kịch bản phổ biến có thể kể đến như PHP, Ruby, Python, JavaScript...

Các ngôn ngữ lập trình kịch bản phổ biến có thể kể đến như C, Java, C++, Objective-C...

1 Bình Luận

VINH• DZ VINH• DZ

Ai lớp diu pặc pặc

Content must not be empty

Related Tutorial