Tìm Hiểu Về Apache Webserver

Ở phần trước bạn đã biết mô hình Client-Server được áp dụng trong các ứng dụng về network như các ứng dụng website. Và mỗi một server được sử dụng chuyên biệt cho một hoặc một vài nhiệm vụ nào đó. Một web server được sử dụng để xử lý các yêu cầu gửi từ client tới server theo giao thức HTTP. Chính vì vậy webserver còn được gọi với tên đầy đủ là HTTP webserver.

Khi nói về webserver, chúng ta thường hình dung tới khía cạnh phần cứng là một máy chủ dùng để chứa các tài nguyên của một hay nhiều website. Và trên thực tế thì một máy chủ có thể phục vụ nhiều loại tài nguyên khác nhau. Ví dụ một máy chủ vừa có thể làm một máy chủ phục vụ việc chứa các tập tin chia sẻ (file server) hoặc có thể là máy chủ chứa cơ sở dữ liệu (database server) hoặc máy chủ phục vụ việc gửi và nhận email (mail server).

Server phần cứng

Tuy nhiên, thuật ngữ webserver còn được hiểu trên khía cạnh của một phần mền được cài đặt trên máy chủ (phần cứng). Chính phần mềm này sẽ xác định xem webserver được dùng với mục đích gì. Ví dụ một webserver sẽ cần cài đặt trên đó phần mềm HTTP webserver. Có nhiều phần mềm như vậy và Apache là một trong những phần mềm phổ biến nhất.

Apache HTTP Server

Khi bạn cài Apache trên máy tính cá nhân thì máy tính của bạn lúc này vừa đóng vai trò là một client vừa đóng vai trò của một webserver. Địa chỉ nội bộ http://localhost là một địa chỉ đặc biệt. Nó chỉ tồn tại trên máy tính của mỗi người và khi truy cập địa chỉ này máy tính của bạn sẽ gửi HTTP request tới chính nó. Như vậy nếu bạn cài đặt Apache trên máy tính, bạn đã tạo ra môi trường giả lập một webserver trên chính máy tính mình.

Content must not be empty

Related Blog