Tìm Hiểu Về Hệ Điều Hành Linux

Linux là hệ điều hành máy tính được phát triển bởi nhà khoa học máy tính Linus Torvalds dựa trên hệ điều hành Unix. Linux là hệ điều hành miễn phí dành cho người dùng và được phát hành dưới dạng phần mềm mã nguồn mở cho phép nhà phát triển được tự do sửa đổi và bổ sung source code của hệ điều hành này. Linux được phát hành dựa trên giấy phép GNU.

Linux ban đầu được phát triển để chạy trên các máy tính cá nhân dòng Intel 86x. Nhưng sau đó được tiếp tục phát triển thêm để có thể chạy trên các loại dòng máy tính khác. Trên thực tế, Linux là hệ điều hành hỗ trợ nhiều loại phần cứng nhất cho tới thời điểm này.

Unix Và Nguyên Nhân Ra Đời Của Hệ Điều Hành Linux

Trước khi Linux được ra đời, Unix là hệ điều hành được sử dụng trên phần lớn các máy tính trong các trường đại học ở Mỹ và Châu Âu để xử lý các tính toán liên quan tới nghiên cứu khoa học. Unix được phát triển bởi 4 nhà khoa học máy tính nổi tiếng Ken Thompson, Dennis Ritchie, Douglas McIlroy, và Joe Ossanna. Trong đó có Dennis Ritchie là đồng tác giả của cuốn sách nổi tiếng The C Programming Language. Bốn người này phát triển hệ điều hành Unix khi họ làm việc trong Bell Labs của AT&T vào những năm đầu của thập niên 70 với mục đích ban đầu là để sử dụng trong hệ thống Bell System của công ty này.

Ken Thompson và Dennis Ritchie

Kem Thompson và Dennis Ritchie làm việc bên cạnh chiếc máy tính PDP-11

Vào những năm cuối cùng của thập niêm 70, Unix được AT&T công bố phát hành ra công chúng dưới hình thức là hệ điều hành bán thương mại. Một số phiên bản là miễn phí một số có tính phí. Và những ai muốn sử dụng hệ điều hành này cũng cần phải được sự đồng ý cho phép của AT&T. Chính những hạn chế trong giấy phép phát hành này đã dẫn tới việc các công ty lớn muốn tự mình xây dựng một hệ điều hành riêng để tránh sự chanh chấp trong bản quền phần mền. Rất nhiều các trường đại học danh tiếng và các tập đoàn công nghệ lớn ở Mỹ đã dựa trên Unix để phát triển các hệ điều hành tương tự trong đó nổi tiếng có Berkeley BSD của đại học California, Xenix của Microsoft, AIX của IBM và Solaris của Sun Microsystems.

Tuy nhiên cũng giống như Unix các hệ điều hành được các tập đoàn này phát triển đều giới hạn người dùng phải trả tiền hoặc không có quyền tự do thay đổi mã nguồn và phân phát lại dưới mọi hình thức. Chính vì lý do trên, vào năm 1991 Linux Torvalds khi đó còn là sinh viên của đại học Helsinki Phần Lan đã bắt tay vào việc phát triển một hệ điều hành miễn phí cho mọi người có thể sử dụng và dưới hình thức mã nguồn mở cho phép các nhà phát triển có thể tự do sửa đổi, bổ sung mã nguồn.

Linux Distribution

Ngay sau khi dự án được ra đời, nó đã được phổ biến nhanh chóng trong cộng đồng phát triển hệ điều hành. Bắt đầu với chỉ vài tập tin được viết sử dụng ngôn ngữ lập trình C, tới thời điểm năm 2015 số dòng lệnh trong hệ điều hành Linux đã tới hàng triệu dòng.

Chính vì sự linh hoạt trong giấy phép sử dụng nên Linux đã được sử dụng bởi nhiều công ty để dựa trên đó phát triển riêng các hệ điều hành của mình. Tới thời điểm này, Linux được xem là một hệ điều hành hạt nhân (OS Kernel) được dùng để giúp phát triển các hệ điều hành khác. Các hệ điều hành sử dụng Linux Kernel bao gồm Ubuntu, Redhat, Fedora...

Content must not be empty

Related Blog