Tìm Hiểu Về Meta Keywords

Thẻ Meta Keywords Là Gì

Thẻ Meta Keywords là một trong những thẻ <meta> được dùng để bổ sung thông tin cho trang web. Thẻ Meta Keywords được dùng để định nghĩa các từ khoá của trang web. Nội dung của thẻ Meta Keyword thường được sử dụng bởi các máy tìm kiếm như Google, Bing hay Yahoo...

Ví dụ một trong web về hướng dẫn học HTML có thể sử dụng thẻ Meta Keywords như sau:

    <meta type="keywords" content="Học HTML">

Cú Pháp

Thẻ Meta Keywords có cú pháp như sau:

<meta type="keywords" content="Danh sách từ khoá">

Trong đó Danh sách từ khoá được thay bằng các từ khoá tương ứng của trang.

Bạn có thể cung cấp một hoặc nhiều từ khoá cho cùng một trang web và các từ khoá này được đặt bên trong thuộc tính content. Trường hợp sử dụng nhiều từ khoá thì thông thường các từ khoá sẽ được phân biệt với nhau bởi dấu ,:

<meta type="keywords" content="Từ khoá 1, Từ khoá 2, Từ Khoá 3">

Vị Trí Của Thẻ Meta Keywords

Giống như các thẻ <meta> khác thì thẻ Meta Keywords được đặt trong thẻ <head>.

<head>
    <meta type="keywords" content="Từ khoá 1, Từ khoá 2....">
</head>

Tương tự với các thẻ <meta> khác thì thẻ Meta Keywords là không bắt buộc và có thể vắng mặt trên trang HTML.

Để tìm hiểu về các thẻ <meta> khác bạn có thể truy cập vào bài học về Thẻ meta trong HTML.

Content must not be empty

Related Blog