Tìm Hiểu Về Ngôn Ngữ HTML

HTML Là Gì

HTML là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản được sử dụng với mục đích để tạo các trang web chạy trên Internet.

<html>
    <body>
        <a href=”http://hoclaptrinh.org">Link tới trang hoclaptrinh.org</a>
    </body>
</html>

HTML được phát triên bởi tổ chức Word Wide Web Consortium hay W3c và nó là từ viết tắt của cụm từ tiếng Anh Hypertext Markup Language. Trong đó Hypertext là siêu văn bản và Markup Language là ngôn ngữ đánh dấu.

Siêu Văn Bản Là Gì

Gọi là siêu văn bản (hay Hypertext) là bởi vì các trang văn này có thể đượcliên kết được tới các trang khác sử dụng đường dẫn liên kết (Hyperlink).

Như ở ví dụ trên đoạn mã đã sử dụng thẻ <a> để tạo ra một link liên kết tới trang chủ hoclaptrinh.org.

Thẻ HTML

Thẻ HTML là được sử dụng để đánh dấu các thành phần khác nhau của trang siêu văn bản. Mỗi thành phần khác nhau sẽ sử dụng các thẻ khác nhau. Ví dụ thành phần tiêu đề thì cần được đánh dấu sử dụng thẻ <h1>, thành phần văn bản thông thường thì sử dụng thẻ <p>.

<h1>Thẻ Là Gì</h1>
<p>Thẻ được dùng để đánh dấu các thành phần khác nhau trong văn bản</p>

Tạo Tập Tin HTML

Để tạo một tập tin HTML, bạn cần sử dụng một phần mềm có tên là text editor hay chương trình hiệu chỉnh văn bản thuần tuý.

Trên Windows bạn có thể dùng các text editor như Notepad (có sẵn trong Windows) hoặc Notepad++ (bạn cần tải Notepad++ về từ trang notepad-plus-plus.org).

Trên Mac OSX bạn có thể sử dụng TextEdit.

Trên Ubuntu bạn có thể sử dụng gedit.

Các tập tin HTML cần được lưu dưới phần mở rộng là .html.

Sau khi tạo một tập tin HTML bạn có thể sử dụng trình duyệt để mở chúng bằng cách kéo tập tin vào một trang tab trên trình duyệt hoặc nhấp đúp vào biểu tượng của tập tin.

Trên đây là giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ HTML. Để tìm hiểu kỹ hơn về HTML bạn có thể tham khảo khoá học HTML Cơ Bản trên hoclaptrinh.org

2 Bình Luận

Content must not be empty

Related Blog