Tìm Hiểu Về TypeScript

TypeScript Là Gì

TypeScript là ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh có mã nguồn mở và là ngôn ngữ cha (superset) của JavaScript. TypeScript là ngôn ngữ kiểu tĩnh (static typed) và hỗ trợ lập trình theo kiểu hướng đối tượng sử dụng class.

Một số đặc điểm nổi bật của TypeScript:

 • TypeScript là ngôn ngữ cha của JavaScript. Điều này có nghĩa là tất cả các tính năng của JavaScript đều có trong TypeScript. Bạn hoàn toàn có thể sử dụng cú pháp của ngôn ngữ JavaScript trong TypeScript.
 • TypeScript hỗ trợ static typing. Trong khi JavaScript là ngôn ngữ lập trình kiểu động (dynamic typed) điều này cho phép lập trình viên không cần phải định nghĩa kiểu dữ liệu cho biến hoặc giá trị trả về từ hàm... Ngược lại, TypeScript là ngôn ngữ kiểu động (dynamic typed) điều này có nghĩa bạn cần định nghĩa kiểu dữ liệu cho giá trị của biến hoặc giá trị trả về của hàm.
 • TypeScript hỗ trợ lập trình hướng đối tượng theo lớp. JavaScript hỗ trợ lập trình hướng đối tượng nhưng theo kiểu prototype. Ngược lại TypeScript hỗ trợ sử dụng viết các class.
 • TypeScript là ngôn ngữ mã nguồn mở. TypeScript ra đời vào năm 2012 và bắt đầu được phát triển bởi Microsoft. Mặc dù Microsoft nổi tiếng trong việc phát triển các phần mềm thương mại, tuy nhiên TypeScript lại là sản phẩm phần mềm mã nguồn mở miễn phí.

Tại Sao Nên Sử Dụng TypeScript

TypeScript hỗ trợ lập trình OOP dựa trên sử dụng các class. Điều này không những giảm số lượng dòng code cần viết mà còn giúp lập trình viên có thể dễ dàng hiểu được mối liên quan giữa các thành phần trong class qua đó có thể dễ dàng quản lý source code viết ra.

Ví dụ một đọan mã JavaScript như sau:

var Greeter = (function () {
  function Greeter(message) {
    this.greeting = message;
  }
  Greeter.prototype.greet = function () {
    return "Hello, " + this.greeting;
  };
  return Greeter;
})();

Khi viết sử dụng TypeScript sẽ như sau:

class Greeter {
  greeting: string;
  constructor (message: string) {
    this.greeting = message;
  }
  greet() {
    return "Hello, " + this.greeting;
  }
}

Thông qua ví dụ trên bạn có thể thấy với TypeScript, mã lệnh gọn và dễ hiểu hơn so với sử dụng JavaScript.

Do hỗ trợ OOP theo class nên khi sử dụng IDE để viết code, lập trình viên có thể di chuyển giữa các method một cách dễ dàng. Điều này không có được khi làm việc với JavaScript. Khi mới xuất hiện chỉ có Visual Studio là IDE hỗ trợ TypeScript, tuy nhiên tới nay có nhiều IDE khác cũng đã hỗ trợ lập trình bằng ngôn ngữ này.

Ngoài ra, thì việc debug ứng dụng với TypeScript cũng dễ dàng hơn nhiều so với JavaScript.

1 Bình Luận

Khang Lê Khang Lê

TypeScript chỉ được coi là phiên bản cao hơn của javascript thôi bạn =))) chứ typeScript không phải là cha của javascript =))

Dog JS Dog JS

ukm nó bao hàm es6

Content must not be empty

Related Blog