Tổng hợp Website dạy Python miễn phí dành cho lập trình viên

python-tutorials

Python là một ngôn ngữ lập trình thông dịch, tương tác, hướng đối tượng và cao cấp. Nó được tạo ra bởi Guido van Rossum trong giai đoạn 1985 – 1990. Trong bài viết này, tôi sẽ giới thiệu 5 trang web hướng dẫn cho người mới bắt đầu. Python là một ngôn ngữ có danh tiếng rất tốt trong thế giới lập trình. Nó đã được sử dụng để viết nhiều chương trình phổ biến như Youtube, DropBox, Google, Instagram, và Spotify.

Python.Org

Hướng dẫn Python này giới thiệu cho người dùng hầu hết các tính năng đáng chú ý của Python. Các bài học của Python.Org được chia thành 15 phần bao gồm Python interpreter, Data structures, Modules, etc. Ngoài ra, Python.org còn cung cấp các ví dụ về code cho những người dùng muốn thực hành. Hiện trang web đã có sẵn tiếng Anh, tiếng Pháp và tiếng Nhật. Hơn nữa, các hướng dẫn cho những phiên bản trước đó 3.5 và 2.7 cũng có sẵn.

Link Website: https://docs.python.org/3/tutorial/

Tutorialspoint

Một trang web khác để học Python là Tutorialspoint. Bạn sẽ được tiếp cận với những khóa học python chuyên sâu, hướng dẫn người dùng cách cài đặt và lập trình trong Python. Các bài học trong Tutorialspoint được viết cho các lập trình viên phần mềm, những người muốn học Python từ căn bản.

Ngoài ra, Tutorialspoint còn cung cấp cả phiên bản ứng dụng mobile cho người học hỏi ngay cả khi đang di chuyển. Ứng dụng di động này cũng chứa đầy đủ các video hướng dẫn bằng, nó cũng có phần câu hỏi, trả lời phỏng vấn và nền tảng viết và kiểm tra code cho bạn. Các khóa học của Tutorialspoint được chia thành ba phần: Hướng dẫn cơ bản Python, nâng cao và tài nguyên hữu ích.

Link Website: https://www.tutorialspoint.com/python/index.htm

PythonProgramming

Trang web hướng dẫn Python này cung cấp giải thích kỹ lưỡng về Python và chức năng của nó. Ngoài ra, Python Programming còn cung cấp các ví dụ về code và youtube playlist cho những người dùng muốn xem để xác minh kết quả code của họ. Các người dùng có tài khoản trên trang web có thể lưu tiến trình của họ theo từng bài đã hoàn thành. Trang web này cũng có hướng dẫn cho các bộ phận lập trình khác như Data Analysis, Robotics, lập trình Game, etc

Link Website: https://pythonprogramming.net/beginner-python-programming-tutorials/

w3resource

Các khóa học của w3resource về Python tập trung một cách chi tiết vào Python 3.2. Hơn nữa, w3resource dạy người dùng về Python thông qua hình ảnh, các ví dụ về code cũng như là video code trực tiếp. Ngoài ra, các nội dung của w3resource luôn được cập nhật thường xuyên. Mặt khác, w3resource cung cấp hàng trăm bài tập với câu trả lời có sẵn cho người dùng muốn cải thiện cũng như là các bài kiểm tra để ôn lại kiến thức. Ngoài ra, trang web này bao gồm các hướng dẫn về những ngôn ngữ về Front và Back End khác như HTML, CSS, PHP, Ruby và Node.js.

Link Website: https://www.w3resource.com/python/python-tutorial.php

Google’s Python class

Cuối cùng, Google cũng có một khóa học về Python cho người dùng cókinh nghiệm lập trình. Lớp này bao gồm các bài giảng video, tài liệu văn bản và rất nhiều bài tập code để thực hành mã hóa Python. Ngoài ra, ở cuối mỗi phần, một liên kết đến các bài tập lập trình liên quan sẽ được đính kèm.

Link Website: https://developers.google.com/edu/python/

Content must not be empty

Related Blog