Tự Học Thiết Kế Website với HTML, CSS và JavaScript

Khoá hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML, CSS và JavaScript này được thiết kế dựa trên sự tiếp nối của khoá hướng dẫn tự học thiết website với HTML và CSS cùng trên trang CodeHub.vn.

Trong khoá học này các bạn sẽ học cách vận dụng các kiến thức nền tảng của JavaScript để tạo ra các hiệu ứng cũng như tương tác cho website. Các chức năng mà chúng ta sẽ thêm vào các trang web được tạo ra từ khoá hướng dẫn trước gồm có:

  • Phóng to hình ảnh trên trang khi người dùng click lên chúng
  • Tạo một slideshow bao gồm các hình ảnh các hoạt động công ty
  • Thêm trang câu hỏi thường gặp (FAQ) và tạo hiệu ứng accordion cho trang
  • Hiển thị năm hiện tại động

Các bạn có thể source code của các bài học trong hướng dẫn này về máy hoàn toàn miễn phí từ trang Github.

Danh sách bài học

10 bình luận


Đăng bình luận