Giới Thiệu

Giới Thiệu Về Khoá Học

Khoá hướng dẫn tự học thiết kế website với HTML, CSS và JavaScript này được thiết kế dựa trên sự tiếp nối của khoá hướng dẫn tự học thiết website với HTML và CSS cùng trên trang CodeHub.vn.

Trong khoá học này các bạn sẽ học cách vận dụng các kiến thức nền tảng của JavaScript để tạo ra các hiệu ứng cũng như tương tác cho website. Các chức năng mà chúng ta sẽ thêm vào các trang web được tạo ra từ khoá hướng dẫn trước gồm có:

  • Phóng to hình ảnh trên trang khi người dùng click lên chúng
  • Tạo một slideshow bao gồm các hình ảnh các hoạt động công ty
  • Thêm trang câu hỏi thường gặp (FAQ) và tạo hiệu ứng accordion cho trang
  • Hiển thị năm hiện tại động

Yêu Cầu

Điều kiện tiên quyết để có thể nắm vững được các kỹ năng có trong khoá hướng dẫn này đó là bạn nắm vững kiến thức cơ bản về JavaScript. Trong đó bao gồm:

  • Cách sử dung ngôn ngữ JavaScript theo kiểu hướng đối tượng
  • Tương tác với các phần tử DOM HTML sử dụng JavaScript: Ví dụ như tìm kiếm phần tử theo ID, thêm thuộc tính (như CSS class) cho phần tử, thay đổi nội dung của phần tử...
  • Sử dụng các đối tượng phổ biến trong JavaScript như chuỗi, ngày tháng...

Nếu bạn chưa từng nghe hoặc tìm hiểu về những kiến thức mới nên ở trên thì bạn cần tham khảo khoá học JavaScript cơ bản trước khi bắt tay vào tìm hiểu các bài học trong khoá hướng dẫn này.

10 bình luận


Đăng bình luận