Giới Thiệu

Về Khoá Học

Tự học thiết kế website với HTML và CSS là sự tiếp nối của khoá học tự học thiết kế website với HTML. Trong khoá học này các bạn sẽ được thực hành sử dụng CSS để trang trí cho website doanh nghiệp được thiết kế trước đó chỉ sử dụng HTML.

Nhiệm vụ chính của khoá hướng dẫn này mà người học sẽ thực hiện đó là trang trí lại hình thức của website dựa trên cấu trúc HTML đã có sẵn.

Những Ai Nên Học

Khoá học này dành cho những bạn đã có nền tảng cơ bản HTML và CSS. Bạn cần biết ít nhất cách sư dụng các thuộc tính cơ bản của CSS như background, color, font-family, font-size cũng như cách định vị trí cho phần tử HTML trên trang sử dụng position.

Nếu bạn chưa nắm vững những kiến thức trên thì bạn cần tham khảo thêm khoá học CSS cơ bản trước rồi sau đó có thể bắt đầu tham gia khoá học này.

1 Bình Luận

Content must not be empty

Related Tutorial