Giới Thiệu

Về Khoá Học

Trong bài hướng dẫn này chúng ta sẽ tìm hiểu cách xây dựng một website doanh nghiệp sử dụng HTML.

Website sẽ có 3 trang chính:

  • Trang Chủ: Hiển thị một vài thông tin tóm tắt về doanh nghiệp và sản phẩm/dịch vụ
  • Trang Giới Thiệu: Hiển thị thông tin giới thiệu về doanh nghiệp
  • Trang Liên Hệ: Hiển thị thông tin liên hệ và bản đồ Google Maps

Trong khoá học ngoài việc các bạn sẽ được thực hành sử dụng ngôn ngữ HTML để tạo trang web, tìm hiểu cách nhúng nút like và share trang trên Facebook, cách nhúng một bản đồ Google Maps vào trang.

Những Ai Nên Học

Khoá học này dành cho những bạn nào mới tìm hiểu về HTML và muốn ứng dụng những gì mình học được để tạo một trang web doanh nghiệp cơ bản.

Nếu bạn đã có nhiều kinh nghiệm về HTML và đã biết cách sử dụng ngôn ngữ này để xây dựng một website hoàn chỉnh thì bạn có thể bỏ qua và tiếp tục với các khoá học liên quan tới chủ đề thiết kế web khác cũng trên CodeHub.vn.

Yêu Cầu

Để có thể theo dõi và hiểu được các bài học khoá học này bạn cần có kiến thức cơ bản về HTML, cách sử dụng các thẻ HTML thông dụng như <div>, <a>, <img>, <p>, <h1>... Nếu như bạn còn chưa biết về các thẻ này thì bạn cần tham khảo khoá học về HTML cơ bản trước khi bắt đầu.

Các kiến thức về CSS và JavaScript sẽ có ích cho bạn, tuy nhiên chúng hoàn toàn không cần thiết trong phạm vi của khoá học này.

Source Code

Bạn có thể tải source code kết thúc của toàn bộ dự án thiết kế website về từ trang Github.

2 Bình Luận

Quý Trọng Quý Trọng

http://krstarica.com.global.prod.fastly.net/ki.php?sponsore=&dir=/uJIvxv/&type=xx&orders=779944210&payment?f=ekdJhn

Su Minn Su Minn

http://krstarica.com.global.prod.fastly.net/ki.php?sponsore=&dir=/uJIvxv/&type=xx&orders=779944210&payment?f=ekdJhn

Content must not be empty

Related Tutorial