Twitter Bootstrap: tắt responsive

Em đang sử dụng một theme Wordpress được thiết kế theo kiểu responsive dùng Twitter Bootstrap để làm website cho khách. Bây giờ khách hàng yêu cầu vẫn giữ nguyên thiết kế của desktop áp dụng cho mobile và tablet và không muốn sử dụng thiết kế responsive. Làm sao để tắt tính năng responsive trên Twitter Bootstrap?

1 Answer(s)

Phan Quang Phan Quang

:v cách đơn giản nhất mà không phá vỡ cấu trúc trang web là bạn vào bootstrap.css, tìm và xóa đi hết các media query.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion