Ubuntu không thoát được khỏi telnet trên terminal sau khi đã kết nối thành công

Trên terminal em sử dụng telnet để kết nối tới localhost ở cổng 9000 để kiểm tra hoạt động của Xdebug như sau:

$ telnet localhost 9000
Trying 127.0.0.1...
Connected to cvn-d021.
Escape character is '^]'.

Sau khi kết nối được mình gõ tổ hợp phím ^] nhưng vẫn không thoát được khỏi phiên làm việc để tiếp tục sử dụng terminal. Có bác nào biết cách thoát khỏi thằng telnet này chỉ em với ạ!

1 Answer(s)

Nam Nguyễn Nam Nguyễn

Trường hợp gặp phải lỗi như của bạn thì trên terminal của Ubuntu bạn nhập vào tổ hợp phím Ctrl + ] rồi sau đó gõ Enter.

Lúc này chương trình Telnet sẽ chuyển về chế độ nhập lệnh và con trỏ trên cửa sổ terminal sẽ chuyển thành biểu tượng chờ >.

Ở chế độ này, bạn nhập vào câu lệnh sau rồi bấm Enter để chạy:

telnet> quit

Hoặc tương tự:

telnet> close

Bạn sẽ thoát khỏi phiên làm việc của telnet.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion