Web server là gì

Web server là một loại máy chủ (hay server) được dùng để xử lý các truy cập được gửi từ máy khách thông qua giao thức HTTP. Các truy cập HTTP này thường được gửi từ các chương trình duyệt web trên máy tính cá nhân.

Thuật ngữ web server có thể được sử dụng để để cập tới 2 khía cạnh là phần cứng hoặc phần mềm.

Web Server (Phần Cứng)

Với khía cạnh phần cứng thì web server về bản chất cũng là 1 loại máy chủ giống như các máy chủ khác, tuy nhiên máy chủ này cần phải được cài đặt ít nhất một phần mềm web server để giúp máy chủ có thể xử lý các truy cập gửi tới thông qua giao thức HTTP.

Web server - Phần cứng

Hình 1: Máy chủ web server - Phần cứng

Web Server (Phần Mềm)

Phần mềm được cài đặt trên máy chủ web server (phần cứng) để xử lý các truy cập HTTP gửi tới máy chủ cũng thường được với cung fmotoj thuật ngữ là web server nhưng hiểu theo khía cạnh là một phần mềm. Các phần mềm web server được sử dụng phổ biến hiện nay gồm có Apache (đọc là a-pa-chi) và Nginx (đọc là en-zin- ích).

Apache và Ngixn web server

Hình 2: Logo 2 phần mềm web server phổ biến Apache và Ngixn

Ngoài ra còn có các phần mềm web server khác như Unicorn, IIS hay Node.js. Các phần mềm web server như Apache hay Nginx... như trên còn được gọi với cái tên đầy đủ hơn là phần mềm HTTP web server.

1 Bình Luận

TRẦN WEBPAGE TRẦN WEBPAGE

TRẦN NGỌC CHÂU
Owners superlier administrations webkit url
https://www.codehub.vn/tags/Web-Server

Content must not be empty

Related Blog