Wordpress: Lỗi link đường dẫn sau khi đưa website từ localhost lên server

Ở trên localhost em có tạo một website được cài đặt sử dụng Wordpress và bây giờ cần chuyển lên live server để chạy. Sau khi upload file lên server và import cơ sở dữ liệu lấy từ localhost cho csdl trên server truy cập thì thấy các link của trang đều trỏ về localhost.

Các bác cho em hỏi làm thế nào để fix được lỗi này?

1 Answer(s)

Cuong Quach Cuong Quach

Bạn dùng phpmyadmin rồi vào change tất cả url link localhost sang thông tin domain của website bạn up lên.

Content must be at least 100 characters

Related Discussion