Wordpress: Menus và Widgets không hiển thị trong admin

Chào mọi người,

Em đang học viết template cho Wordpress từ đầu và đang viết tính năng để tùy chỉnh hiển thị của menu trên trang. Tuy nhiên trong phần admin thì em không thấy có menuswidgets hiển thị ở trong trang admin.

Wordpress menus và widgets không hiển thị

Mọi người cho em hỏi làm cách nào để hiển thị lại hai mục này như ban đầu?

Quang Nguyen Quang Nguyen

Bạn thử kiểm tra lại trong tập tin functions.php xem register_sidebar đã được gọi chưa.

1 Answer(s)

Minh Phạm Minh Phạm

Để xuất hiện menus và widgets bạn cần gọ hàm register_sidebar như sau:

register_sidebar();

Để hỗ trợ menu trong template bạn cần gọi thêm hàm add_them_support():

add_theme_support('menus');

Cả hai hàm này nên gọi trong file functions.php của template, code đầy đủ sẽ như sau:

add_theme_support('menus');

if (function_exists("register_sidebar")) {
    register_sidebar();
}
Content must be at least 100 characters

Related Discussion