XAMPP - Port 80 in use by "unable to open process" with pid 4!

XAMPP - Port 80 in use by "unable to open process" with pid 4!

Em đang chạy website viết bằng PHP và MySQL sử dụng XAMPP trên hệ điều hành Windows. Trước đó thì em vẫn khởi động XAMPP được và chạy website bình thường
. Nhưng hôm nay không hiểu sao sau khi bấm vào nút Start để khởi động Apache thì bị lỗi này:

10:01:33 PM [Apache] Problem detected!
10:01:33 PM [Apache] Port 80 in use by "Unable to open process" with PID 4!
...

Em có thử gỡ XAMPP và cài lại nhưng vẫn bị lỗi. Trước đấy em chưa từng gặp lỗi này và cũng không cài thêm phần mềm nào mới vào máy.

Xin nhờ các bác hướng dẫn em giúp khắc phục lỗi này với ạ.

Many thanks!

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  Cổng 80 trên máy tính của bạn đang bị sử dụng bởi một ứng dụng khác do đó Apache không thể sử dụng được cổng này nên sinh ra lỗi như ở trên.

  Để khắc phục lỗi này bạn có hai cách:

  • Tắt ứng dụng sử dụng cổng 80 rồi sau đó khởi động lại Apache
  • Cấu hình để Apache chạy một cổng khác với cổng 80

  Cách 1: Tắt ứng dụng sử dụng cổng 80

  Để tắt ứng dụng đang sử dụng cổng 80 thì trước tiên bạn cần tìm ra ứng dụng nào đang chiếm cổng này.

  Để làm việc này bạn mở chương trình cửa sổ dòng lệnh Command Prompt trên máy tính. Khởi động Command Prompt bằng các bấm phím Windows (phím có biểu tượng logo Windows). Sau đó nhập vào ô tìm kiếm cho cmd.exe và click vào kết quả trả về. Và sau đó ở cửa sổ mở ra bạn nhập vào câu lệnh dưới đây và gõ Enter để chạy:

  netstat -aon | findstr :80

  Ở kết quả trả về, bạn chú ý tới giá trị của cột PID (Process Identifier) của ứng dụng nào đang chiếm giữ cổng 80. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng chương trình quản lý tác vụ của Windows có tên là Task Manager để tắt ứng dụng sử dụng cổng 80 với giá trị PID mới tìm được.

  Lưy ý: Thông thường thì Skype và IIS là các ứng dụng phổ biến chiếm cổng 80. Bạn có thể thử tắt hai chương trình này lại và sau đó khởi động lại Apache.

  Cách 2: Cấu Hình Apache Sử Dụng Cổng Khác Cổng 80

  Để làm điều này bạn khởi động XAMPP và trong bảng quản trị XAMPP Control Panel bạn nhấp vào nút Config (nằm trên cùng một dòng với Apache). Trong menu sổ xuống bấm chọn httpd.conf để mở file này. Sau đó tìm kiếm cho Listern 80 và thay thế bằng Listen 8080. Bạn cũng có thể chọn một cổng khác như 81 hay 3000, 4000, 5000...

  Lưu nội dung thay đổi cho tập tin httpd.conf và sau đó khởi động lại Apache trên XAMPP Control Panel.

  Bạn kiểm tra lại trạng thái hoạt động của Apache bằng cách truy cập vào địa chỉ localhost:8080.

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  1) Mở dấu nhắc CMD với tư cách quản trị viên và thực hiện lệnh sau:

  net stop was /y

  2) Mở hộp thoại Run (nhấn Win + R), sau đó gõ: services.msc
  Sau đó, tìm kiếm Dịch vụ xuất bản Web trên toàn thế giới (Dịch vụ xuất bản W-W) và Dịch vụ đại lý triển khai web và dừng chúng. Bạn cũng nên vô hiệu hóa chúng.

  3) Bắt đầu lại Apache với XAMPP :)

  tài liệu tham khảo
  Cổng 80 được sử dụng bởi "Không thể mở quy trình" với PID 4! 12

  Guest

  - 1970/01/01 Trả lời

  You save my life, bro
  Thanks !
  netstat -aon | findstr :80
  netstat -aon | findstr :80
  netstat -aon | findstr :80
  netstat -aon | findstr :80

10 bình luận