Xây Dựng RESTful API với Python và Flask

Flask là một microframework viết dựa trên Python hỗ trợ các lập trình viên dựng các ứng dụng web một cách nhanh chóng. Falsk được gọi là microframework bởi vì Flask được thiết kế với 2 tiêu chí là đơn giản và có thể mở rộng.

Xây Dựng RESTful API với Python và Flask

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cách sử dụng Flask để xây dựng một ứng dụng API dựa trên RESTful.

Nội dung không được để trống

Hướng Dẫn Liên Quan