Cài Đặt

Trước khi bắt tay vào tạo ứng dụng web với Flask chúng ta cần cài đặt một số phần mềm. Ở bài học này chúng ta sẽ sử dụng những phần mềm sau:

  • Python phiên bản 3.x
  • PostgreSQL database dùng lưu trữ dữ liệu ứng dụng
  • Virtual Python Environment hay Virtualenv là một công cụ dùng để tạo biến môi trường Python trong phạm vi của dựa án

Cài Đặt Python

Phần lớn các bạn khi tìm đến bài học này cũng đã đều đã cài Python trên máy tính của mình. Tuy nhiên nếu chưa cài đặt phần mềm này thì bạn có thể tham khảo bài viết hướng dẫn cài đặt Python. Lưy ý rằng phiên bản chúng ta sử dụng là Python 3.x.

Cài Đặt PostgreSQL

PostgreSQL là một trong những hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở được sử dụng phổ biến hiện nay. Nếu như máy tính bạn chưa có PostgreSQL thì bạn có thể xem hướng dẫn cài đặt PostgreSQL.

Cài Đặt Virtualenv

Virtualenv có thể được cài đặt một cách đơn giản thông qua sử dụng phần mềm quản lý package của Python có tên là pip. pip được cài đặt sẵn khi bạn cài đặt Python phiên bản 3.4 trở lên. Trường hợp bạn chưa có pip thì có thể cài đặt nhanh bằng cách tải tập tin get-pip.py và chạy câu lệnh dưới đây trên cửa sổ dòng lệnh:

```bash
$ python get-pip.py


Sau khi đảm bảo `pip` được cài đặt trên máy bạn mở cửa sổ dòng lệnh bạn chạy câu lệnh sau để cài đặt Virtualenv:

```bash
$ pip install virtualenv

Kiểm tra phiên bản Virtualenv mới được cài đặt:

$ virtualenv --version

Sau khi kết thúc bước cài đặt các phần mềm cần thiết thì tới đây chúng ta đã sẵn sàng để bắt tay vào xây dựng ứng dụng RESTful API sử dụng Flask.

Content must not be empty

Related Tutorial