Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Chi Phí Với Rails và React.js

Giới Thiệu

Trong bài hướng dẫn này bạn sẽ được hướng dẫn cách xây dựng một ứng dụng quản lý thu chi sử dụng Rails kết hợp với ReactJS.

Yêu Cầu

Để theo dõi bài hướng dẫn này bạn cần nắm vững Rails framework và có hiểu biết cơ bản về React.js.

Tải Souce Code

Bạn có thể tải source code của dự án từ repository được public trên Github.

Content must not be empty

Related Tutorial