Khởi Tạo Dự Án

Bước đầu tiên chúng ta cần làm đó là khởi tạo dự án Rails. Việc này có thể được làm thông qua chạy câu lệnh rails dưới đây trên cửa sổ dòng lệnh:

$ rails new accounts

Trong dự án này chúng ta sẽ sử dụng Twitter Bootstrap làm frontend framework. Để sử dụng Twitter Bootstrap bạn có thể cài đặt gem bootstrap-sass. Đây làm gem chính thức được phát triển và maintain bởi team phát triển Twitter Bootstrap framework.

Lưu ý: khi sử dụng bootstrap-sass bạn cũng cần cài đặt jquery-rails do Bootstrap cần jQuery để chạy JavaScript.

Tiếp theo để sử dụng React chúng ta cài đặt gem react-rails. Thêm dòng sau vào Gemfile:

gem 'react-rails', '~> 1.0'

Xóa file Gemfile.lock và dùng Bundler để cài đặt gem mới thêm vào:

$ bundle install

Sau khi cài đặt gem react-rails chúng ta sẽ chạy script khởi tạo dưới đây:

$ rails g react:install

Câu lệnh trên sẽ tạo một file với tên components.js trong thư mục app/assets/javascripts. Nếu bạn mở file này trên IDE bạn sẽ thấy nội dung sau:

//= require react
//= require react_ujs
//= require components

Đoạn code trên không có gì mới lạ nếu bạn từng làm việc với asset pipeline trong Rails. Về có bẳn Rails sẽ thêm vào trang các thư viện JavaScript của React, các file component và các file UJS (Unobtrusive JavaScript) liên quan (nếu có).

Content must not be empty

Related Tutorial