Chạy Ứng Dụng

Để chạy ứng dụng Hello World vừa mới tạo ra, trên Xcode bạn click nút Run ở phía trên góc trái và được khoanh đỏ ở hình dưới:

Chạy ứng dụng Hello World trong Xcode

Ở đây bạn cũng chú ý có thêm 2 khung hình chữ nhật được tô viền đỏ. Khung nhỏ ở phía tay trái được dùng để lựa chọn loại thiết bị mà simulator sẽ mô phỏng. Ở đây tôi chọn là iPhone 4s. Khung lớn hơn nằm ở phía tay phải chính là simulator.

Trên simulator, để trở về màn hình chính (Home screen), bạn click menu Hardware và click chọn Home:

Chạy ứng dụng Hello World trong Xcode

Ở màn hình chính, nếu bạn muốn trượt qua lại giữa các màn hình bạn có thể kéo chuột (drag) từ trái qua phải hoặc ngược lại từ phải qua trái. Để thoát ứng dụng Hello World trong simulator bạn click chọn nút Stop (nút hình vuông nằm kế tiếp nút Run):

Chạy ứng dụng Hello World trong Xcode

Content must not be empty

Related Tutorial