Làm Quen Với Xcode

Trước khi đi vào việc phát triển ứng dụng, chúng ta cùng bỏ một chút thời gian tìm hiểu về giao diện của Xcode. Ở đây tôi chia giao diện ra thành 8 khung nhau như bạn thấy ở hình dưới đây:

Giao diện Xcode

Toolbar

Khung này cung cấp cho bạn các công cụ để chạy ứng dụng (nút hình tam giác phía ngoài cùng tay trái), kết thúc quá trình chạy (nút hình vuông nằm kế), lựa chọn loại thiết bị cho simulator (nút ngoài cùng tay phải).

Status

Khung này sẽ cung cấp thông tin cơ bản về dự án như tên dự án, trạng thái của ứng dụng. Ngoài ra khi bạn viết chương trình mà xuất hiện lỗi Xcode cũng sẽ hiển thị một cảnh báo có hình tròn với nền màu đỏ hoặc hình tam giác với nền màu vàng ở phía ngoài cùng tay phải.

Views

Trong phần này có 6 nút bấm trong đó chia thành 2 nhóm, mỗi nhóm gồm có 3 nút bấm:

  • Nhóm tay trái: Nhóm này dùng để điều chỉnh cách hiển thị của khung Editor. Mặc định, nút ngoài cùng tay trái sẽ được chọn. Bạn cũng có thể thử với nút ở giữa, khi đó Xcode sẽ hiển thị file .h (file header) và file .m (file implementation) cùng một lúc.
  • Nhóm tay phải: Được dùng để ẩn (hiện) các khung Navigator, UtilitiesDebugger, bạn có thể thử click vào các nút này để thấy sự thay đổi.

Navigator

Khung này dùng để hiển thị hoặc tìm kiếm theo tên các file và thư mục của dự án. Ngoài ra, nó cũng được dùng để xem thông tin chi tiết về các lỗi xảy ra khi chúng ta lập trình ứng dụng.
Để hiển thị nội dung của một file trong khung Editor, bạn click chuột lên tên file đó trong khung này. Nếu bạn click đúp lên tên file, Xcode sẽ hiển thị nội dung file trên một cửa sổ mới.

Editor

Khung này được dùng để hiển thị và điều chỉnh mã lệnh. Ở đây bạn thấy mã lệnh được hiển thị sử dụng các màu sắc khác nhau. Các comment trong mã lệnh được hiển thị với màu xanh dương như bạn thấy từ dòng 1 tới 7. Các dòng này sẽ được bỏ qua khi chương trình được thực thi.

Utilities

Khung này chứa các tiện ích khác nhau như giúp lập trình viên xác định tên file (mục Name), loại file (mục Type), vị trí của file (mục Full Path) và các thông tin hỗ trợ khác.

Ngoài ra khi lập trình ứng dụng bạn cũng sẽ tìm thấy các tiện ích rất hữu dụng nằm ở phía cuối khung này. Ví dụ như tiện ích dùng để kéo thả các thư viện, khối lệnh hoặc các thành phần dùng để thiết kế UI có sẵn trong Xcode.

Debugger

Khung này được dùng chủ yếu khi bạn chạy ứng dụng. Nó sẽ hiển thị thông tin về lỗi nếu có trước hoặc sau khi chạy chương trình, các thông tin được xuất ra từ chương trình.

Content must not be empty

Related Tutorial