Thêm Object

Để thêm object chúng ta sẽ sử dụng thư viện object (Object library). Để hiển thị thư viện này trên thanh menu chọn View => Utilities => Show Object Library. Hoặc bạn cũng có thể click chọn biểu tượng hình tròn được tô với màu xanh ở dưới đây:

Xcode Hiển Thị Object Library

Bạn cũng có thể nhập vào ô tìm kiếm để tìm object với tên. Ở hình dưới, bạn thấy tôi tìm các object có chứa 2 ký tự nav trong tên của nó:

Xcode tìm kiếm object

Một trong các kết quả tìm kiếm trả về là Navigation Controller. Chúng ta sẽ thêm object này vào khung canvas bằng cách kéo và thả object vào trong khung:

Thêm navigation controller object

Content must not be empty

Related Tutorial